Legalizacja Butli

Legalizacja zbiorników:

- niskociśnieniowych

- wysokociśnieniowych

Butle nurkowe (stalowe i aluminiowe)

Butle do aparatów powietrznych

Butle specjalne tj Tlen Medyczny, Gazy wzorcowe

Butle do gazów technicznych takich jak:

acetylen,tlen,wodór, argon, azot, dwutlenek węgla, powietrze,propan-butan również turystyczne.

Czyszczenie zbiorników przenośnych (wewnątrz i z zewnątrz)

Wymiana i serwis zaworów.

Znakowanie i przemianowanie butli.

Informacje dot. butli bez oznakowania przez UDT znajdziesz na stronie:

Gazy wzorcowe

Produkcja gazowych materiałów odniesienia (gazów wzorcowych) przeznaczonych do kalibracji:

 • stacjonarnych analizatorów gazów wchodzących w skład systemów wczesnego wykrywania zagrożeń metanowych i pożarowych
 • indywidualnych przyrządów pomiarowych, służących do kontroli stanu atmosfery w dowolnym punkcie zagrożonego rejonu
 • indykatorów gazów
 • laboratoryjnej aparatury analitycznej wykorzystywanej do kontroli składu chemicznego powietrza

w tym gazowe materiały odniesienia:

 

 • jednoskładnikowe: np. CH4, CO, CO2, N2, powietrze
 • dwuskładnikowe np. CO2 + O2
 • trójskładnikowe np. CH4 + CO2 + O2
 • czteroskładnikowe np. CH4 + CO2 + CO + O2
 • do aparatów SRG i chromatografów

wypełnienie: powietrze, powietrze syntetyczne, azot

Laboratoria Pracownia Analiz

oznaczanie stężenia:

 • tlenu / dwutlenku węgla / tlenku węgla / wodoru / metanu / etanu / etylenu / azotu
 • w powietrzu metodą chromatograficzną i konduktometryczną
 • oznaczanie stężenia tlenków azotu w powietrzu metodą kolorymetryczną
 • oznaczanie zawartości pyłu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą grawimetryczną
 • oznaczanie intensywności osiadania pyłu
 • oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle węglowym

Start

DEGAS

Degas z nami bezpiecznie

Firma nasza od wielu lat prowadzi działalność zmierzającą do poprawy Państwa bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz stanu środowiska w którym żyjemy. Szeroki wachlarz prowadzonych przez nas prac badawczo-rozwojowych, związanych z opracowywaniem i wdrażaniem do produkcji różnego typu urządzeń bezpieczeństwa, a także systemów wczesnego wykrywania zagrożeń środowiskowych, pozwala nam uczestniczyć w rozwiązywaniu najtrudniejszych współczesnych problemów. Czytaj więcej

Artykuł

 • Legalizacja zbiorników:

  - niskociśnieniowych

  - wysokociśnieniowych

  Butle nurkowe (stalowe i aluminiowe)

  Butle do aparatów powietrznych

  Butle specjalne tj Tlen Medyczny, Gazy wzorcowe

  Butle do gazów technicznych takich jak:

Kontakt

DEGAS Sp. z o.o.

 

 

ul. Pszczyńska 1

 

 

43-175 Wyry

 

 
icon

 

(32) 323 00 35

 
icon

+48 691 025 891

 
icon
 

Skontaktuj się z nami

Użyj formularza kontaktowego